Serveis oferits

 

Serveis que presta el personal encarregat:

 

Competències: Agricultura, Asesoria Jurídica, Comerç, Cultura, Defensa del Medi Ambient, Esports, Educació, Gabinet Administratiu, Gabinet Técnic, Ganaderia, Industria, Oci, Sanitat, Vivenda, Serveis Socials i Turisme.

 

 

Serveis socials.

Informació, orientació i asesoramient.

Prestacions i ajudes.

Subvencions.

Emisió de certificats.

Seguritat Social i Agencia Tributaria.

Viatges de l'Imserso i la Generalitat Valenciana.

Programa de emergència social.

Programa de convivència.

Programa de cooperació social.

 

 

Servei d'Atención psicológica.

Servei Especializat d'Atenció a la Familia i a la Infancia.

 

Servei d'Ayuda a Domicili.

Servei domèstic.

Soport psicológic.

Servei rehabilitador.

Acompanyamient.

 

Agencia de Treball i Desenvolupament Local:

Taller de treball (financiació del Fons Social Europeu i del SERVEF)

Serveis d'Orientació al Treball.

Identificació i tràmit de todo tipo de subvencions.

Asesoramient a emprenedors i PYMES.

Soport i orientació a desempleats.

Soport i dinamizació del sector artesà.

Turisme.

Foment de l'associacionisme.

Vivenda.

Agents de la Red Valenciana de Infovivenda Solidària.

Programa Agenda Local 21.

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Alcudia de Veo, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Calle la Fuente, 7, Ajuntament de Alcudia de Veo, 12222, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades info@businessadapter.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).