Ajudes Leader 2019

Ajudes Leader 2019

09/01/2019

Ajudes importants a la inversió si la teua empresa està ubicada en un municipi d'interior o vas a iniciar un nou negoci.


1. EMPRESES NO AGRÍCOLES EN ZONES RURALS


1.1. CREACIÓ DE EMPRESES Màxim 60.000 € per beneficiari. (Persones físiques, microempreses,  empreses menudes i agricultors que diversifiquen)


1.2. MILLORA EN EMPRESES (Persones físiques, microempreses, pymes) 

    Màxim 30 %: Persones físiques, microempreses i empreses menudes – Màxim 21.000 €

    Màxim 20%: Empreses mitjanes – Màxim 14.000 €


2. EMPRESES AGROALIMENTARIES per a la transformació i comercializació de productes agrícoles , ramaders i d'alimentació (Operacions d'inversió =70.000 €)


2.1. CREACIÓ O MILLORA D'EMPRESA Producte FINAL INCLÓS en Anex I TFUE

    Màxim 40 %: Persones físiques, microempreses i empreses menudes – Màxim 28.000 €

    Màxim 30%: Empreses mitjanes – Màxim 21.000 €2.2. CREACIÓ O MILLORA D'EMPRESA Producte FINAL NO INCLÓS en Anex I TFUE 

   Màxim 30%: Persones físiques, microempreses i empreses menudes – Màxim 21.000 €

   Màxim 20%: Empreses mitjanes – Màxim 14.000 €


Beneficiaris: Autònoms i pymes


Plaç de presentació: Fins el 28 de febrer de 2019


CURSOS PREPARACIÓ PLAN DE VIABILITAT


Desde els Centros CEDES de la Diputació de Castelló, van a realitzar-se cursos de formació gratuits dirigits a persones o pymes interesades en solicitar las ajudes LEADER per a municipis rurals de l'interior de la provincia.


L'objectiu del curs es oferir els coneixements i ferramentes bàsics per a la elaboració del plan de viabilitat per part dels participants.


CURSOS:

CEDES Segorbe: 23, 25, 28, 30 de gener i 1 de febrer (9:30 - 13:30)

CEDES Albocàsser: 23, 25, 28, 30 de gener i 1 de febrer (9:30 - 13:30)


INSCRÍUTE CLICANT AQUÍ

Ayudas Leader

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Alcudia de Veo, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Calle la Fuente, 7, Ajuntament de Alcudia de Veo, 12222, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades info@businessadapter.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).