Recorregut urbà

La fundació del municipi per els àrabs i la permanencia al llarg dels segles dels moriscos, han originat que els nuclis urbans d’Alcudia de Veo i Veo, segueixquen mantenint un claríssim aspecte musulmà; carrers estrets, concèntriques, es succeixen entre les parets encalades de les cases.

En quant a monuments d’interés, destacar l’esglèsia parroquial dedicada a San Miquel, obra del s.XVIII, localitzada en l’Alcudia de Veo, l’esglèsia de la Verge de l’Assumpciò de Veo y la de la Verge dels Desamparats de Benitandús. 

Dins del terme municipal tambè podem visitar el Castell d’Alcudia de Veo que al igual que el Castell de Jinquer es d’origen árab. Els dos están en estat ruinós, pero l’excursió mereix la pena ja que al coronar el cim de dos cerros, podem disfrutar de un bellisim paisatge. 

Altre antic poblet que podem admirar es Xinquer. Es tracta de un poblat abandonat en la guerra civil, en el que encara s’aprecien restes d’edificacions i l’església. 

IGLESIA DE ALCUDIA DE VEO
IGLESIA DE VEO
IGLESIA DE BENITANDUS
IGLESIA DE JINQUER
CASTILLO DE ALCUDIA DE VEO
CASTILLO DE JINQUER

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Alcudia de Veo, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Calle la Fuente, 7, Ajuntament de Alcudia de Veo, 12222, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades info@businessadapter.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).